KULTURA

Trenčínský hrad

Trenčínský hrad je velký starý hrad, který se tyčí přímo nad městem Trenčín. Proto je charakteristickou dominantou nejen samotného města, ale také středního Pováží. Dnes je národní kulturní památkou Slovenska a obyvatelé města Trenčín jsou na něj náležitě pyšní. Trenčín je vzdálen od Valašekých Klobouk 30 km a je navštěvonaný turisty.

Historie

Dnešní hrad vznikl pravděpodobně na místě hradiště. První prokazatelnou stavbou na návrší byla kamenná obytná věž a rotunda z 11. století, kdy hrad sloužil na ochranu Uherského království a západního pohraničí. Koncem 13. století se dostal do majetku rytíře Matúše Čaka Trenčianského, významného oligarchu, který ovládal velké území a stal se legendárním „pánem Váhu a Tater“. Jeho stavební činnost můžeme vysledovat hlavně na rozšíření a rozsáhlé úpravě blokové obytné věže z 11. století, ke které přistavěl i mohutně opevněný obytný palác. Věž, dodnes nazývaná Matúšova, je dominantním prvkem celé široké siluety hradu.

Interiér

Prostory Matúšovy věže také dokumentují bydlení šlechty z poloviny 11. století, později goticky upravené a zpřístupněné novým schodištěm, které koncem 13. století přistavili k starší budově. Interiér Barbořina paláce a dělové bašty má moderně zrekonstruovaný klenbový systém. V přilehlých palácích je instalované lapidárium z kamenných architektonických článků, nalezených v sekundární poloze během památkové obnovy. Zbytek paláců je ozdoben nástěnnými malbami z období gotiky a renesance. Postupně se rekonstruují další interiéry a zpřístupňují se k jednotlivým prohlídkám.

Současný stav

Na hradě jsou umístěny expozice Trenčínského muzea (založeného roku 1877), vztahující se k dějinám regionu Trenčín a samotného hradu. Bezpochyby nejzajímavější je výstava historické nábytku a feudalismu v Barbořině paláci, cenné zbraně, obrazy i pravěké exponáty v Ľudovítově paláci a stálá hradní galerie v hospodářské budově hradu. Kromě toho jsou zde k vidění archeologické sbírky a nálezy objevené během archeologických výzkumů na hradě. Expozice na hradě jsou přístupné veřejnosti každý den v roce (vždy kromě pondělí). Jedinečný je pohled z Matúšovy věže před vámi „otevře“ širokou krajinu, městskou architekturu z ptačí perspektivy a mohutné gotické renesanční opevnění sahající až daleko do přírodního lesního porostu Breziny.

Přístup k hradu

Na hrad se dostaneme přímo z centra města z Matúšovy ulice, nebo po zrekonstruovaných strmých hradních schodech, které vedou od městské brány ke gotickému kostelu na hradním vrchu. Od železniční stanice stačí přejít přes park a projít podchodem u hotelu Tatra k muzeu.