KULTURA

Mikulášský jarmek

Jedná se o tržně-společensko-environmentální akci, která se koná ve Valašských Kloboukách o prvním víkendu v prosinci. Jeho historie se začala psát na počátku 90. let minulého století, kdy ZO ČSOP Kosenka již několik let oživovala mikulášskou tradici a Valašské sdružení Dúbrava se pokoušelo obnovit tradiční sladké trhy. Valašský mikulášský jarmek vznikl spojením těchto dvou aktivit a jeho 1. ročník se konal v roce 1992. Lze konstatovat, že vznikla tradice, kterou žije celé město a široké okolí. Povzbuzením do budoucna se ukázalo ocenění od České národopisné společnosti, neboť jsme se umístili na I. místě v anketě "O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2002" v kategorii "Společenské a kulturní akce". Cena byla předána ve Strážnici dne 28. června 2003.

Cílem akce je posílení místních trhů a kulturní identity jižního Valašska.

A tak v době nastupujícího adventu můžete ve Valašských Kloboukách navštívit nejen trh a setkat se s Mikulášem, andělem a čerty, ale především vidět ukázky tradičních i uměleckých řemesel, výstavu krajových odrůd ovoce a výstavy prací místních výtvarníků. To vše je podtrženo hudbou, písní, tancem a všudypřítomnou vůní místních specialit - kyseliců počínaje a slivoviců konče.