KULTURA

Město Valašské Klobouky

Město Valašské Klobouky se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, jenž jsou zařazeny v UNESCO. Město se proslavilo především pravidelným pořádáním Mikulášského jarmeku, který je charakteristický místním folklórem a tradicemi. Mezi další kulturní akce patří Valašské Kumštování a Setkání muzikantů v Bílých Karpatech.

Historie

První prokazatelná zmínka o městě je z roku 1341. Z památek je nejvýznamnější kostel Nalezení sv. Kříže, jehož současná podobaje je z roku 1771. Dále pak je to sloup Panny Marie na náměstí z roku 1761 a socha Sv. Jana Nepomuckého u kostela z roku 1733.

Ve městě se nachází rovněž hodnotné ukázky secesní architektury, jež jsou dílem arch. Huberta Gessnera, který se významně podílel na utváření podoby Vídně ve 10. století. Mezi Gessnerovy významné projektované budovy patří dnešní Městský úřad, hudební škola a jeden rodinný dům. Ve městě se dochovalo rovněž několik původních valašských dřevěnic. V nejzachovalejší z nich v Brumovské ulici sídlí ekologicko výchovné středisko. Mezi další historické významné budovy patří Stará radnice, která má renesanční jádro. Dnešní podobu dostala jednak pozdněbarokní přestavbou (1797-1798), jednak rekonstrukcí v roce 1943. Stará radnice je dnes sídlem městského muzea, návštěvníci si zde mohou prohlédnout expozici Pravěk jižního Valašska, dokumentující nejstarší osídlení naší oblasti, ve velkolepé síni Staré radnice se konají výstavy, přednášky, besedy a koncerty.

Další historickou budovou je Červený dům (Katův dům), který byl postaven v roce 1781. Dalšími významnými památkami je Mariánský sloup, pranýř, křtitelnice, náhrobník Mikuláše Buštíka, kamenný kříž na cestě k Mirošovu, atd.

V katastru města se nacházejí tyto maloplošná chráněná území:

Bílé Potoky - dvě luční druhově bohaté enklávy s výskytem mnoha druhů vstavačovitých rostlin. Část Čížův láz je původní patvinou s rozptýlenou zelení. Část Bílé Potoky s četnými vývěry a pseudokrasovými jevy má zásluhou bohatého zastoupení vápence velmi zajímavé botanické složení.

Javorůvky - svažitá louka obklopená lesy se značným podílem vzácných a ohrožených rostlin a mokřadních druhů.

Dobšena - extenzivní silně svažitá pastvina se zastoupením druhů typických pro sušší louky a pastviny i pro prameniště.

Smolina - jedinečné naleziště šafránu bělokvětého. Území je významné nejen botanicky, ale i zoologicky a krajinářsky.

Rozhledna - Rozhledna Královec u Valašských Klobouk - originální 22 metrů vysoká dřevěná konstrukce se tyčí na vrchu Královec. Jedná se o místo, kde stávala rozhledna již ve 20. letech minulého století. Orientaci ve výhledu usnadňují panoramatické desky umístěné na nejvyšších ochozu věže ve výšce 18 metrů.