KULTURA

Hrad Brumov Bylnice

Zřícenina původně pozdně románského strážního hradu založeného nad Vlárským průsmykem v 1. polovině 13. století, goticky přestavěného pány z Kunštátu a renesančně rozšířeného Meziříčskými z Lomnice. Předhradí bylo opevněno barokně po dobytí vzbouřenými Valachy v roce 1621. Hrad byl opuštěn po požáru roku 1820. Dochované části zdiva byly konzervovány postupně od 70. let 20. století, v současné době jsou obnovovány. Areál byl zpřístupněn v roce 2000. Dne 5. 5. 2001 byl hrad vyhlášený strážním a hraničním hradem Valašského království.