KULTURA

Národní kulturní památník Ploština

V blízkém okolí Valašských Klobouk se nachází památník Březina, který uctívá památku zavražděných 13 lidí včetně sotva 15-letého chlapce. Před koncem druhé světové války 22.dubna 1945 dostává 13 vězňů krumpáče a lopaty, kteří jsou odvedeni němci do nedalekého lesa. Všem vězňům je přikázáno vykopat velkou jámu a poté jsou nuceni pokleknout. Jeden z velitelů vykovává popravu přistoupením ke každému z nich a střelou do týla ze své pistole ukončí jejich život. Památník je vzdálen 2 km od Hotelu Alfacentrum a je vzpomínkou na všechny popravené lidi.